Privacybeleid

Gegevensbeheerder:

Roze Avenue (rozeavenue.com)
Lundagervej 45B
DK-8723 Løsning
CVR: 37628174
Meest recente update: 29. november, 2021

1. Inleiding

Dit beleid inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en het gebruik van cookies (het "Gegevensbeleid") beschrijft hoe Roze Avenue, CVR nr. ("Roze Avenue", "rozeavenue.com", "ons", "wij", of "onze") als gegevensbeheerder persoonsgegevens verzamelt en verwerkt over:

a) klanten
b) werknemers van onze klanten
c) personen die met Roze Avenue in dialoog treden over een toekomstige klant/leverancier-relatie
d) sollicitanten
e) gebruikers van de website rozeavenue.com
f) leveranciers
g) werknemers van onze leveranciers

Wanneer u een van de bovenstaande dialoog- of gebruikersscenario's aangaat en ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, aanvaardt u dat dit Gegevensbeleid van toepassing is.

Ook als u ons product gebruikt en ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, aanvaardt u dat dit gegevensbeleid van toepassing is.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

2.1 Wanneer u onze websites gebruikt, heeft u de mogelijkheid om een aantal cookies goed te keuren die in dat verband nader worden beschreven. Deze informatie omvat o.a. uw browsertype, uw IP-adres, uw gedrag en informatie over uw computertype ("Cookiegegevens"). In het algemeen gebruiken wij Cookiegegevens om ons product te verbeteren, kennis te verkrijgen over de voorkeuren van klanten, de conversie op onze website te verbeteren en gerichte marketing uit te voeren. De specifieke cookies worden op onze website vermeld en beschreven.

2.2 Indien u met ons handelt, verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens over u om het gegeven product te kunnen leveren en uw online betaling te kunnen ontvangen. Deze gegevens zijn door ons verzameld, maar door u verstrekt en omvatten naam, adres, e-mail en telefoonnummer ("Algemene klantgegevens").

2.3 Wij vragen u om geen gevoelige persoonlijke gegevens in te voeren of deze waar dan ook te verstrekken in uw contact met ons op onze website, commentaarvelden, in e-mailcorrespondentie, supportchat of soortgelijke velden die voor u toegankelijk kunnen worden gemaakt. Gevoelige persoonsgegevens noemen wij informatie die ras, etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, gezondheid, politieke overtuiging, bankgegevens of vakbondslidmaatschap omvat.

2.4 Bij algemene mailcorrespondentie worden privégegevens in de vorm van naam en emailadres en persoonsgegevens die kunnen blijken uit de inhoud van de e-mail en de genoemde e-mailhandtekening ("Algemene Klantgegevens") opgeslagen in de mailclients van medewerkers (one.com) bij Roze Avenue.

2.5 Roze Avenue bewaart persoonsgegevens die door samenwerkingspartners, leveranciers en bedrijven worden verstrekt. Het kan gaan om persoonsgegevens die aan Roze Avenue zijn verstrekt in het kader van algemene digitale correspondentie, offertes, ontwerpovereenkomsten, licenties enz. ("Algemene Leveranciersgegevens").

3. Wat is de grondslag van onze verwerking?


3.1 Onze verwerking van Cookiegegevens wordt verricht zodat Roze Avenue haar gerechtvaardigde belangen kan uitvoeren in het verbeteren van de gebruikerservaring bij het gebruik van ons product en onze website, en onze klanten de meest relevante aanbiedingen kan doen via marketinginitiatieven.

3.2 Onze verwerking van Algemene Klantgegevens wordt uitgevoerd omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst inzake afname en gebruik van onze diensten en/of producten en voor het uitvoeren van gestructureerd en professioneel key account management./p>

3.3 Onze verwerking van Algemene Leveranciersgegevens is noodzakelijk voor het onderhouden van professionele samenwerking, dialoog en inkoopovereenkomsten met onze leveranciers en partners.

4. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

4.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan anderen indien dit wettelijk is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij wij vooraf uw goedkeuring hebben verkregen (zie punt 4.2)

4.2 Wij maken gebruik van externe bedrijven als leveranciers om onze diensten optimaal aan te bieden. Deze externe leveranciers worden gegevensverwerkers genoemd, en in bepaalde gevallen verwerken zij uw persoonsgegevens in verband met hun levering van diensten aan ons. Onze gegevensverwerkers verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en in overeenstemming met de wettelijke vereisten inzake gegevensverwerkers en onder dit gegevensbeleid.

5. Voor hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

5.1 Wij verzekeren dat wij uw persoonsgegevens op regelmatige basis wissen zodra deze niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens echter voor zover de wet dat vereist, wat bijvoorbeeld het geval is met boekhoudkundige gegevens die onder de Deense boekhoudwet vallen.

6. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

6.1 Als betrokkene heeft u een aantal rechten waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Uw rechten zijn onder meer de volgende:

(a) U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, voor welke doeleinden wij de gegevens verwerken en of wij de persoonsgegevens aan anderen verstrekken.

(b) U heeft recht op rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

(c) In bepaalde gevallen heeft u recht op het wissen van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

(d) In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, zodat wij uw persoonsgegevens slechts gedurende een bepaalde periode bewaren.

(e) U hebt het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, voor zover het gaat om persoonsgegevens die wij hebben verzameld op basis van uw toestemming, of omdat wij de persoonsgegevens nodig hebben om een transactie met u te verrichten.

(f) In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen en zaken die uw specifieke situatie betreffen. Indien wij uw toestemming hebben verkregen voor een deel van onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u altijd het recht om uw toestemming in te trekken, waarna de persoonsgegevens die op basis van uw toestemming zijn verzameld, zullen worden gewist.

6.2 Als u uw rechten zoals beschreven in de bovenstaande clausules wilt uitoefenen, dient u contact met ons op te nemen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: gdpr@whiteavnuegroup.dk. Wij beantwoorden AVG-gerelateerde communicatie alleen via dit gespecificeerde e-mailadres.

6.3 Wij streven ernaar alles in het werk te stellen om aan uw verzoeken met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens te voldoen. Er moet echter rekening worden gehouden met een bepaalde verwerkingstijd, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Het is ons doel dat ontvangen communicatie/zaken binnen 2-3 maanden na ontvangst van de schriftelijke communicatie met de verwerking en afhandeling zijn begonnen. Als u desondanks een klacht wilt indienen, kan dat bij het Deense bureau voor gegevensbescherming (www.datatilsynet.dk).

7. Wijzigingen in dit gegevensbeleid

De snelle evolutie van het internet, met inbegrip van regels voor de verwerking van persoonsgegevens en cookies zoals in bijv. AVG, betekent dat wijzigingen in onze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit gegevensbeleid waar nodig bij te werken en te wijzigen. Indien wij dit doen, zullen wij de datum van " Laatst bijgewerkt" op de voorpagina van dit Gegevensbeleid corrigeren. In het geval van materiële wijzigingen, worden deze gepubliceerd via een duidelijk bericht op rozavenue.com.

8. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit gegevensbeleid, of als u een of meer van uw rechten wilt
uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@rozeavenue.com. .